Calendar evenimente

July 2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
17:00
Periam Port, România
Program Zilele Periamului 24-25-26 iulie 2015 la Periam PortVineri: 24 iulie17,00 Concurs de fotbal pe plajă19,00 Concurs [...]
Date :  24 07 2015
25
17:00
Periam Port, România
Program Zilele Periamului 24-25-26 iulie 2015 la Periam PortVineri: 24 iulie17,00 Concurs de fotbal pe plajă19,00 Concurs [...]
Date :  25 07 2015
26
17:00
Periam Port, România
Program Zilele Periamului 24-25-26 iulie 2015 la Periam PortVineri: 24 iulie17,00 Concurs de fotbal pe plajă19,00 Concurs [...]
Date :  26 07 2015
27
28
29
30
31

Ultimele stiri

Scurt istoric

[MILENIUL I î. Ch.] La est de satul Periam s-a descoperit o necropolã din prima epocã a fierului, aproximativ mileniul I înainte de Hristos. Cultura care a existat atunci în aceastã zonã a tãrii este cunoscutã sub denumirea de Cultura Periam-Pecica.

[1241] În acest an mongolii au distrus asezãrile Igris si Rahontza.

[1332] Localitatea Priamus este amintitã pentru prima datã într-un act oficial din Cenad. Proprietarul satului a fost Bechey Imre, adjunctul lui fiind Blasius de Priamus.

[1333-1335] Priamus a fost înregistrat în actele papale drept parohie.

[1347] "Pereamus" devine parte a regatului maghiar.

[1342-1382] Sub domnia lui Ludovic cel Mare localitatea Periam este repartizatã ca loc de resedintã unor comercianti strãini - se presupune cã italieni.

[1381] Periam intrã în proprietatea lui Petru de Macedonia.

[1387-1437] Sub domnia regelui Sigismund, Periam este declarat oras cu dreptul de a organiza târguri.

[1434] Într-un act al capitulului din Arad, Nicolae de Macedonia figureazã ca proprietar al Periamului.

[1436] Nicolae de Macedonia este condamnat la moarte, dar este iertat. Din proprietatea sa sunt confiscate 26 de vite si 383 de oi si capre.

[1464] Ioan de Macedonia, fiul lui Nicolae, lasã Periamul drept gaj lui Felix Forgacs.

[1466] Ioan de Macedonia si cumnatul acestuia, Nicolae de Danch, vând pãdurea prin care trecea pârâul Aranca, lui Ladislau Doczy pentru 7000 guldeni.

[1475] Nicolae de Macedonia lasã drept gaj un sfert din Periam si Varias pentru 500 guldeni.

[1477] Ladislaus Doczy moare în rãzboiul dintre Matei Corvin si împãratul Friedrich al Austriei, fiind urmat de un lung proces de mostenire între vãduva Veronika Doczy si fratele decedatului, Imre Doczy.

[1499] Moare Imre Doczy si Periamul revine în proprietatea familiei Macedonia.

[1508] În acest an este amintit Castelul Periam.

[1552] Timisoara este cuceritã de turci. În Periam sunt doar sapte case locuite de sârbi.

[1557-1558] În cadastrul lui Mohammed, judecator al Timisorii, satul este trecut cu sapte case pãrãsite.

[1564] În cadastrul lui Stefan Telegdy, este mentionat faptul ca populatia Periamului este foarte sãracã, iar castelul doar o ruina.

[1581] Într-un registru care tinea evidenta impozitelor turcilor apar numele a 11 familii ai localitãtii Periam cu numãrul de oi detinute.

[1598-1599] Tãtarii distrug toate asezãrile de la sud de râul Mures.

[1716] Banatul este recucerit de Eugeniu de Savoya.

[1717] Periamul avea 20 de locuinte si 100-120 de locuitori. Localitatea apartinea districtului Cenad.

[1724] Prima colonizare a Periamului cu germani - din zona Mainz si Trier, Germania - s-a facut la sfârsitul lunii iunie, începutul lunii iulie. Primele locuinte au fost construite din pãmânt si lemn. Preotul care tinea predicile venea din Cenad.

[1725,1726] Satul este inundat de râul Mures.

[1728] Recoltã proastã.

[1729] Este primul an în care se percep impozite în Periam si în care începe restituirea împrumuturilor primite. Preotul din Periam predicã si în localitãtile germane Munar si Sânpetru German.

[1731] Satul este inundat de râul Mures.

[1735] Administratorul Districtului Cenad îl destituie din functie pe judecãtorul Periamului pentru abuz în functie.

[1736] Pensionari spanioli, care au servit în armata austro-ungarã, au fost prinsi la încercarea de a trece granita ilegal în Ungaria si au fost retinuti pentru colonizare în Periam, fãrã succes.

[1738-1740] Ciuma atacã Banatul si localitatea Periam, soldându-se cu multi morti. Tot în aceastã perioadã se dau lupte cu turcii, se scumpesc produsele si foamea face ravagii.

[1739] Satul este inundat din nou de râul Mures. În urma distrugerilor fãcute de turci în sudul Banatului sunt primiti în Periam mai multi refugiati.

[1740, 1742] Satul este inundat de râul Mures.

[1743] Se construieste biserica în satul vechi, lângã Aranca.

[1747] În Periam locuiesc 47 de familii.

[1748] Satul este inundat de râul Mures. Sunt colonizate încã 6 familii.

[1749] Primele lucrãri de amploare la realizare a unui dig pe malul râului Mures.

[1752] Sunt colonizate încã 29 de familii din Lothringen, Germania. Satul este inundat de râul Mures.

[1757] Decesul primului învãtãtor: Johann Konrad Staub.

[1761] Mutarea satului pe malul de sud mai înalt al pârâului Aranca.

[1764-1765] Colonizarea cu încã 74 de familii. În comuna Periam sunt înregistrate 234 case.

[1766] O nouã colonizare. Periamul numãrã 977 de locuitori.

[1768] Epidemie de variolã.

[1772] Ridicarea bisericii Sf. Johann de Nepomuk.

[1773] Periamul numãrã 1363 locuitori.

[1774] În evidenta satului sunt trecuti 1231 locuitori si 278 de case.

[1777] Periamul are 1437 locuitori.

[1778] În urma rãzboiului de 7 ani cu Habsburgii, regina Maria Theresia predã Banatul Ungariei. Periamul apartine de pretura Sânnicolau-Mare, comitatul Torontal.

[1781] Periamul este adjudecat pentru 310.496 guldeni.

[1787-1789] Rãzboi cu turcii.

[1790] Periamul este preluat de Episcopatul Agram.

[1796] Fosti locuitori ai Periamului fondeaza Sânpetru Nou (Totina).

[1810] Periamul numãrã 2199 locuitori.

[1811] Faliment statal, devalorizarea banilor, crizã economicã.

[1819] În localitatea Periam sunt înregistrati 2669 locuitori.

[1820] Se construieste o nouã scoalã.

[1824] Se construieste primãria satului.

[1831] Epidemie de holerã. Mor 110 periamoseni.

[1833] Epidemie de holerã soldatã cu 55 de morti.

[1834] Periamul numãrã 3138 locuitori.

[1836] Epidemie de holerã. 112 morti.

[1843] Construirea scolii cu etaj si instituirea unei clase de fete.

[1846] Întemeierea satului Haulik.

[1848-1849] Revolutia Maghiarã. Periamosenii sunt în majoritate simpatizanti ai lui Kosuth.

[1849] Epidemie de holerã, 46 de morti.

[1850] Periamul, împreunã cu Haulik, numãrã 3557 locuitori.

[1851] Se naste pedagogul Georg Jeck.

[1853] Se naste arhitectul si scriitorul Ernst Schannen. Este construitã scoala din Haulik.

[1855] Se naste poetul Karl Grünn.

[1856] Se naste istoricul Ludwig Baróti-Grünn. Este sfintitã biserica Haulik.

[1857] Satul vechi (Altdorf) numãrã 3496 locuitori. În acelasi an se construieste si  scoala cu etaj de vis-a-vis de biserica catolicã.

[1859] Scoala obisnuitã din Periam devine scoalã primarã cu patru clase.

[1860] Maicile de Notre Dame preiau scoala de fete.

[1866] Epidemie de holerã (44 de morti). În satul vechi locuiesc 3767 locuitori. Se înfiinteazã Posta din Periam.

[1869] Inaugurarea liniei ferate si a postului de telegraf.

[1873] Epidemie de holerã, 21 de morti.

[1875] Satul vechi (Altdorf) numãrã 3937 locuitori.

[1877] Este construitã mãnãstirea “Notre-Dame”.

[1879] Inaugurarea grãdinitei.

[1882] Inaugurarea tipografiei din Periam de cãtre Georg si Alois Pirkmayer. Aparitia sãptãmânalului "Torontaler Zeitung" si apoi al bilunarului "Südungarische Bürgerzeitung".

[1888] Periam si Haulik numãrã împreunã 5861 locuitori. Începe emigrarea periamosenilor în America.

[1892] Nikolaus Korber inaugureazã fabrica de pãlãrii din Periam, prima din sud-estul Europei.

[1907] Apare ziarul "Torontaler Nachrichten".

[1913] Se inaugureazã fabrica de imprimare pe materiale textile a familiei Grünn.

[1914-1918] Primul Rãzboi Mondial.

[1922] Clãdirea în care se afla "Hotelul Dacia" din centrul Periamului este cumpãratã de familia Henz. Aceasta deschide lângã hotel un magazin de textile si cinematograful din localitate, unde la început au rulat filme mute, imaginile fiind acompaniate cu pianul.

[1926] La 11 decembrie încep constructiile la Biserica Ortodoxã din Periam.

[1927] În acest an se încheie constructia de rosu a Bisericii Ortodoxe.

[1933] Pictorul Imre Capsa din Arad picteazã icoanele pe peretii Bisericii Ortodoxe. Wilhelm Haubenricht le aureste.

[1939] Emil Seelig jr. înfiinteazã fabrica "Angar" pentru prelucrarea lânei de Angora si confectionarea de materiale textile din aceastã lânã. Aceastã fabricã a dus la cresterea de iepuri Angora în Banat.

Stefan Vasilescu este primul preot ortodox numit în Periam.

[1944] Începe al Doilea Rãzboi Mondial, si germanii încep sã pãrãseascã Periamul. Pe strãzile localitãtii încep luptele. Este închisa Tipografia Pirkmayer de cãtre Securitate si toate materialele si arhiva este scoasã pe stradã si arsã în fata casei familiei Pirkmayer.

[1945] Locuitorii de nationalitate germanã ai Periamului sunt deportati în Rusia. La sfârsitul anului vin acasã primii rãniti si bolnavi.

[1948] Nationalitãtile minoritare au voie sã-si foloseascã din nou limba maternã.

[1951] În luna iunie sunt deportati în Bãrãgan o mare parte din periamoseni. Echipa de handbal a fabricii Pertex din Periam este clasatã pe locul 6 în Divizia A.

[1953] Este desfiintatã fabrica de imprimare pe materiale textile a familiei Grünn.

[1956] Deportatii din Bãrãgan vin acasã.

[1957] Biserica Ortodoxã din Periam este renovatã atât pe exterior cât si în interior si pe data de 14 septembrie este sfintitã de cãtre Mitropolitul Vasile Lazarescu.

[1970] În acest an are loc cea mai mare inundatie din istoria Periamului.

[1990-1995] Dupã revolutia din 1989 s-au schimbat multe în comuna Periam dar,  majoritatea în rãu. S-au desfiintat C.A.P.-ul, I.A.S.-ul, Repasat-ul, Sectia de confectionare a covoarelor de la Fabrica de pãlãrii, Cofetãria, Zootehnia. În schimb au apãrut primele firme private, la început magazine mixte, apoi specializate. S-au privatizat morile, restaurantele. Fabrica de pãlãrii a avut mult de suferit. În incinta acesteia se produc mai mult produse nespecifice domeniului în care lucra fabrica.

[1999] Este datã în functiune centrala telefonicã digitalã, oferind posibilitatea mai multor locuitori ai comunei Periam sã aibã acces la servicii telefonice.

[2000] In anul 2000 Periamul a fost vizitat de Teodor Melescanu, cu ocazia campaniei electorale.

[2002] Multe gospodãrii din Periam sunt racordate la reteaua de gaz metan.

[2002] Pe data de 12 si 13 iulie a avut loc prima editie a festivalului "Open Air” la Periam Port, un festival de muzicã rock, hardcore, alternative, gothic. La festival au participat trupe din tarã, ca de exemplu trupa Implant Pentru Refuz, care s-a bucurat de cel mai mare succes la public, precum si trupe din Germania, Elvetia, S.U.A., Danemarca.

[2003] În luna februarie un val de înghet a preiclitat recolta pomilor fructiferi (caisi, piersici, meri) din livezile Periamului.Valul de înghet a atacat si majoritatea nucilor din localitate.

[2003] Pe data de 11-12 iulie a avut loc a doua editie a festivalului rock  care si-a schimbat numele în ROCK LA MURES, având aivitati de renume precum CARGO sau DAS ICH.

[2003] Pe 18-19 octombrie a avut loc referendumul pentru votarea noii constitutii a României.La Periam localinicii au votat la sectiile de la Cãminul Cultural si Scoala Generalã pentru o Românie europeanã.

[2004] Pe 20 iunie s-a ales noul primar al periamului, care este Klein Edgard, cel care are deja douã mandate la activ ca primar al localitãtii Periam.

[2004] Pe 9-10-11 iulie a avut loc a treia editie a festicalului ROCK LA MURES care a fost un mare succes cu peste 3000 de vizitatori. Printre trupele invitateau fost Zdob si Zdub, Suie Paparude, Blazzaj.

[2006] Klein Edgard demisioneaza din functia de primar al localitatii Periam. La alegeri anticipate este aleasa Rodioca Boancas pentru un mandat de 2 ani.

[2007] Ruga de la Periam este reboteazata sub numele de Zilele Periamului, continuand sa se serbeze in jurul datei de 8 septembrie.

[2008] Se incep lucrarile la noua retea de alimentare cu apa potabila a comunei Periam, retea la care se vor putea lega toti periamosenii.

[2008] Dna Rodica Boancas este realeasa pentru inca un mandat pe postul de primar al localitatii Periam

[2008] Se incep lucrarile la noua retea de canalizare a localitatii Periam

[2008] Se reabiliteaza soseaua DC30 care leaga Periam de Periam Port.

[2008] Se infiinteaza Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor, astfel periamosenii pot sa isi faca cartea de identitatea in Periam iar in curand se planuieste extinderea serviciilor cu pasapoarte, permise auto si inmatricularea autovehiculelor.

[2009] Pe 14 iulie s-a inaugurat noua retea de apa curenta.

[2011] Pe 15 iulie a avut loc inaugurarea salii sportive multifunctionale iar in toamna a bazei sportive multifunctionale, ambele situate in zona Kaula

[2011] In iarna anului s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor la statia de epurare a comunei

[2011] S-a reluat traditia serbarilor campenesti la Periam Port prin un nou festival international "Vest autentic pe Mures la Periam Port" la care au participat artisti din vestul Romaniei si din Serbia, au avut loc competitii culinare, de pescuit si sportive pe malul raului Mures

[2012] La alegerile locale din luna iunie periamosenii au ales un nou primar: Dumitras Cornel.

 

SURSE
Date culese si traduse din germana de Cristi Mirea pe baza documentelor:
Baróti-Grünn, Ludwig: “Istoria Periamului (Geschichte von Perjamosch)”, cu o prefata de Evi Krämer. Bucuresti - Verlag Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 1993, editia 2.
Krämer, Evi: “Unser Heimatbuch. Von Perjamoschern für Perjamoscher geschrieben. 1918-1998”. Ingelheim, 1998.
Lammert, Erich: "Cronica comunei Periam pânã în anul 1892 (Chronik der Gemeinde Perjamosch bis 1892)”. În: "Unser Heimatbuch. Von Perjamoschern für Perjamoscher geschrieben. 1918-1998", editata de Evi Krämer/Wirth, Ingelheim, 1998, pp.401-405.
Waldner, Karl F.: "Perjamosch. Die Geschichte einer donauschwäbischen Dorfgemeinschaft im Nordbanat", Bexbach, 1977
.

Vizitatori

Persoane online

Azi este

Au trecut

Traduce

Vremea în Periam

Oferte speciale e-Mag

Abonament stiri

Introdu adresa ta de e-mail:

Vizitatori pe ţară

free counters
Joomla Templates by Joomla51.com